Därför ska man vaccinera sig

Att låta vaccinera sig är ett bra och effektivt sätt att slippa olika infektionssjukdomar. Vaccin skyddar både en själv men även andra människor genom att smittspridningen minskas.

Förr i tiden var olika infektionssjukdomar vanliga dödsorsaker bland barn. En infektionssjukdom kunde också ge bestående men, som exempelvis polio. Det fanns även farliga sjukdomar för vuxna, som tuberkulos. Innan man började vaccinera mot tuberkulos var det många vuxna som dog av sjukdomen. Även idag kan en infektionssjukdom vara farlig och leda till döden eller ge bestående skador. Det är därför det är så viktigt att man gör de vaccinationer som man ska. Det fina med ett vaccin är att det helt kan förhindra att man blir sjuk. Ibland kan ett vaccin inte förhindra smitta, men det skyddar alltid mot de mest allvarliga formerna av sjukdomar. Det är inte heller alltid som ett vaccin ger ett fullgott skydd, men det ger oftast en god och långvarig motståndskraft mot olika sjukdomar.

Ibland blir man sjuk fast man har vaccinerat sig

Hur gott skydd man får av vaccinet beror på en rad olika faktorer, till exempel egenskaper hos själva smittkällan. Men skyddet beror också på vaccinets sammansättning och på den som vaccineras. Det händer att man blir sjuk trots att man har vaccinerat sig, men då blir symptomen oftast lindriga. En av de viktigaste fördelarna med att vaccinera sig är att man inte sprider sjukdom vidare till andra. Det betyder alltså att man hjälper till att skydda mer infektionskänsliga grupper som annars kan drabbas väldigt hårt om de blir sjuka och i värsta fall dö. Det är just därför det är så viktigt med ett heltäckande vaccinationsprogram för hela befolkningen.

Äldre och personer i vissa riskgrupper bör vaccinera sig mot influensa

Det är viktigt för hela samhällets utveckling att man vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Hurdå? Eftersom de stora resurser som krävs för att behandla infektionssjukdomar i stället kan läggas på förebyggande hälsovård och annan sjukdomsbekämpning. Dessutom minskar sjukfrånvaron och frånvaro från arbetet för småbarnsföräldrar, vilket i sin tur påverkar både utveckling och ekonomi. Den viktigaste faktorn är ändå att vaccin i Malmö skyddar vuxna och barn mot vissa sjukdomar och räddar liv. Vaccinationer för barn är fria och erbjuds genom barnavårdscentraler och elevhälsan. Som vuxen kan man behöva bättra på tidigare vaccinationer så att de håller livet ut, till exempel stelkramp och difteri. Tillhör man dessutom någon riskgrupp eller är äldre bör man årligen vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

2 Oct 2020