Personlig assistans i Stockholm

För att man ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt har man vid funktionsnedsättning rätt till personlig assistans. Här följer information om hur man kan gå tillväga.

Är man under 65 år och har en omfattande funktionsnedsättning har man rätt till personlig assistans i Stockholm eller på den ort man bor. Detta innebär att man får hjälp med sina grundläggande behov som hygien, matlagning, träning, kommunicera med och träffa vänner. Meningen med assistansen är att man ska kunna leva ett så vanligt och självständigt liv som möjligt. Både barn och vuxna kan få personlig assistans och den ska alltid vara individanpassad. Då det är viktigt att man trivs med sin assistent och därför har man rätt att själv välja vem eller vilka som man vill samarbeta med. Men assistenten man väljer måste vara godkänd och ha ett avtal med kommunen där man bor.

Man har rätt att själv välja assistans

Det finns personliga assistenter som arbetar för kommunen men också privata företag. Men man kan själv också anställa sina personliga assistenter. Behöver man assistans ska man göra en ansökan hos kommunen eller hos Försäkringskassan. De gör sedan en utredning om hur stort behovet är och fattar sedan ett beslut utefter det om hur många timmar i veckan man kan få assistans. Det är viktigt att komma ihåg att assistansen ska vara upplagd och utformad efter de egna personliga behov som man har. Det är på det sättet man har möjlighet att få ett självständigt liv.

1 Dec 2020