Tror du att du haft Covid-19?

Har du varit sjuk och nu tillfrisknat? Tror du att du haft coronaviruset, eller närmare bestämt Covid-19? Vill du veta om du har antikroppar? Då kan du ta ett test för att ta reda på just det.

I mars 2020 deklarerades coronaviruset Covid-19 som en pandemi. En pandemi är en smittsam epidemi som sprids över stora delar av världen och drabbar en stor del av invånarna i varje land. En epidemi i sin tur är en form av farsot. Det är oftast en infektionssjukdom som därigenom sprider sig mellan människor. Om den smittsamma sjukdomen håller sig inom samma geografiska område eller inom samma grupp så kallas den för endemi. Det är när den sprider sig och blir världsomspännande som den kallas för pandemi. Det var just detta som skedde med Covid-19.

När en pandemi härjar

När en sjukdom sprider sig vill man göra allt för att dämpa och hindra spridningen. Därför kan olika förhållningssätt och restriktioner införas. Att tvätta händerna ofta är en viktig del i hur man bör tänka under en pandemi. Detta är ju något man alltid bör tänka på när det härjar virus och bakterier. Att tänka lite extra på att tvätta händerna är vi vana med när den vanliga influensasäsongen sätter igång. Men under en pandemi måste man tänka på det hela, hela tiden, oavsett säsong.

Det kan vara skönt att veta om man har haft Covid-19 eller inte. Om man tidigare haft symtom på sjukdomen, kan det vara värt att testa sig. Det man kollar vid ett sådant test är om man har bildat antikroppar. Om kroppen gjort detta, kommer man kunna hitta just dessa i blodet.

Ta ett snabbtest

Vill du ta ett snabbtest för antikroppar mot Covid-19? Då är det viktigt att komma ihåg att du måste vara frisk när du tar dig till en mottagning för att göra det. Är du fortfarande sjuk eller har några symtom ska du stanna hemma. Det är först när man åter blivit frisk man ska ta testet. Tar man ett antikroppstest för tidigt gör det ändå ingen nytta. Detta eftersom det tar tid innan kroppen har hunnit bilda antikroppar. Produktionen av antikroppar kommer igång först 1-3 veckor efter att man fick sina första symtom på infektionen.

Snabbtestet går, som man hör på namnet, fort att genomföra och få resultat på. Provtagningen tar cirka fem minuter och sedan kommer svaret bara efter cirka 10-15 minuter.

17 Nov 2020